Dag van het Europees Stedelijk Burgerschap

Op 9 mei j.l. vond de kickoff plaats van het netwerk rond burgerschapsinitiatieven en hun belang voor de ontwikkeling van de Europese stad. Op initiatief en naar een idee van Steve Austen, debatteerde een select gezelschap over de waarde van een Dag van het Europees Stedelijk Burgerschap en hoe deze in 2017 te realiseren.

De eerste van een jaarlijks terugkerende ‘Europadag van de Burger’ moet in 2017 gaan over de rol die de Amsterdamse burgers van oudsher hebben gespeeld en ook nu nog spelen in de vormgeving van de stedelijke samenleving. De voorlopige opzet voorziet in een bijeenkomst in alle zalen van Pakhuis De Zwijger op de Dag van Europa, dinsdag 9 mei 2017. Met de kickoff van 9 mei en de vele suggesties van de aanwezigen daarbij is de basis voor deze dag gelegd.

Achtergrond
Oorspronkelijk was het de bedoeling om al tijdens het NL /EU voorzitterschap Amsterdam ten voorbeeld te stellen voor de andere lidstaten. De rol van het particulier initiatief als uitdrukking van actief burgerschap is immers kenmerkend voor Amsterdam. Dit plan werd in het voorjaar 2015 aan burgemeester Van der Laan gepresenteerd als de verborgen goudschat van Amsterdam: Van de genootschappen, waaraan o.m. Felix Meritis en het Concertgebouw hun ontstaan te danken hebben, initiatieven gericht op opvoeding en vorming, op maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwing, op pioniers en innovatie, nijverheid en handel tot initiatieven gericht op goede doelen.

Programmering
De kwaliteit van Europa zit in de levenskwaliteit van haar steden. Iedere Europese stad is weer anders, ook Amsterdam is uniek, zowel in zijn geschiedenis als huidige initiatieven. Zo zal op de eerste Dag van het Europees Stedelijk Burgerschap onder meer worden stilgestaan bij de rol van de grote Amsterdammers, veelal met een migranten achtergrond, persoonlijkheden die door hun maatschappelijke positie en persoonlijke welstand de stad een boost hebben gegeven.

Bij het selecteren van hedendaagse burgerschapsprojecten gaan de  initiatiefnemers op zoek naar de impliciete en intrinsieke democratische waarden, hoe deze vorm te geven  en op grotere schaal te testen. De thema’s liggen voor het oprapen. En de Europese energie en diversiteit moeten als onmisbare innovatieve kracht erkend worden.

Advies aan de gemeente
De startgroep gaf Steve Austen en indirect ook burgemeester Van der Laan nog een waardevolle suggestie mee om nu eens geen partnersteden in de ‘usual suspects’ als Parijs, Berlijn en London te zoeken maar ons meer te richten op steden als Athene. Om in 2017 te slagen in de opzet, moet Amsterdam kiezen voor diversiteit en inclusiviteit en daarbij ook mensen van buiten Europa uitnodigen om als deelnemer en spreker te participeren.

Lees het hele verslag van de meeting hier.

Meer informatie en contactgegevens:
Steve Austen: steve@steveausten.nl tel: 06-22211563
Egbert Fransen: egbert@dezwijger.nl
Farid Babarki: farid@studiozeitgeist.eu
Mediapartner: if then is now (menno@ifthenisnow.nl)