4TH INTERNATIONAL ÇANAKKALE BIENNIAL 2014: ‘ONLY THE DEAD HAVE SEEN THE END OF WAR’ (PLATO)

Van 22 tot 27 oktober 2014 zal Felix Meritis aanwezig zijn tijdens het Forum dat in samenwerking met A Soul for Europe en de Çanakkale Biennale georganiseerd zal worden.

De keynote speech, die door Felix Meritis Foundation zal worden voorbereid en uitgesproken zal zich concentreren op de rol van de burger in het eenwordingsproces van Europa in het bijzonder door de steeds actievere rol die burgerinitiatieven in de Europese steden ontwikkelen.

DardanellesHet is bijzonder dat de kunstenaar Joseph Semah met werk in de Biennale is vertegenwoordigd. Een van de meest recente kunstwerken van Joseph Semah is Amsterdam of Above, Amsterdam of Below, dat in 2013 in Felix Meritis te zien was ter gelegenheid van het 225 jarig jubileum van Felix Meritis.

“This 4th edition of the International Çanakkale Biennial has its conceptual framework structured upon ‘1914-1918- The Centenary of World War I’. The exhibition will focus on the contemporary visual interpretation of this human tragedy and its political, economic, social and cultural consequences.

 

In the meanwhile, as the wars and slaughplaatjebiennaleters occurring in a broad area stretching from Palestine, Iraq and Syria to Somali and Central Africa, we should also express our feelings of grief and sorrow for realizing once more the solid truth in the topic of our biennial today as recited by Plato 2500 years ago.”

Lees hier meer informatie over de 4e Çanakkale Biennale.