HET EINDE VAN HET MIDDEN

Wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en politiek

Het eerste boek van Farid Tabarki ligt vanaf begin maart in de winkels. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In Pakhuis de Zwijger (Piet Heinkade 179 te Amsterdam) vieren we op 9 maart de lancering.

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, en Frans Blom, chairman Boston Consulting Group Nederland, zullen met Farid Tabarki in gesprek gaan over het einde van het midden, onder leiding van Rindert de Groot.

Schermafbeelding_Farid


Programma
17.30   Welkom @ Pakhuis de Zwijger
18.00   Jet Bussemaker en Frans Blom in gesprek met Farid Tabarki over het einde van het midden
19.00   Tijd voor een borrel

Farid Tabarki is tijdgeestonderzoeker, wereldreiziger en oprichter van Studio Zeitgeist, die maatschappelijke, technologische en economische veranderingen hanteerbaar maakt voor bedrijven en instituties. In dit boek beschrijft hij hoe in een vloeibare samenleving het midden geen plek meer heeft. Dit midden verdwijnt of moet zich helemaal opnieuw uitvinden. De reisagent en de platenbons kunnen daar al langer over meepraten, maar nu moeten ook de ondernemer, de HR-manager, de ambtenaar en de docent eraan geloven. Hun rol verandert sneller dan ze zelf misschien vermoeden.

Tabarki verbindt in dit boek drie tendensen waarin een traditioneel midden ten onder gaat. Ten eerste worden veel tussenpersonen zoals winkeliers en makelaars overbodig en wordt hun rol overgenomen door slimme online platforms. Ten tweede verdwijnen veel banen, juist in het middenkader, vaak vanwege technologische ontwikkeling. De nationale staat, ten slotte, boet aan belang in ten gunste van het lokale en internationale niveau. De combinatie van technologische en sociale ontwikkeling zorgt ervoor dat de veranderingen hard gaan. Individuen en organisaties, zowel bedrijven als instituties, kunnen buigen of barsten. Dit boek geeft naast een analyse ook praktische ideeën en voorbeelden van verandering.

Voor meer informatie en registreren klik je hier

Jaarverslag 2015

Dank zij de vele bijdragen van onze vrienden, mecenassen, sponsors en weldoeners kon Stichting Vrienden bescheiden, maar essentiële steun bieden aan de activiteiten van Genootschap in 2015.

Wie een blik slaat op het jaaroverzicht zal onder de indruk zijn van de omvang en de kwaliteit, de grote variëteit en de internationale dimensie van het programma.

Zonder overdrijving kan vastgesteld worden dat Genootschap er in is geslaagd na het beëindigen van de activiteiten in gebouw Felix Meritis, nu zonder subsidie, staf en eigen adres, de unieke plek die Felix  innam in het Amsterdamse, Europese en intellectuele debat met succes voort te zetten.

Wij hopen dat wij ook in 2016 op uw steun kunnen blijven rekenen, zodat de noodzakelijke aanvulling op het Amsterdamse en internationale debat dat Genootschap levert bestendigd en uitgebouwd kan worden.

Lees hier het Genootschap Felix Meritis Jaarverslag 2015.

DAG VAN EUROPA 9 MEI 2016

Een brief aan de burgemeester

Natuurlijk is er Amsterdam veel aan gelegen van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie een succes te maken. Dat is nog niet zo eenvoudig want Amsterdam heeft geen enkele invloed op het programma. Genootschap, als voortzetter van het gedachtegoed en activiteiten van het Europees centrum voor Kunst- Cultuur en Wetenschap heeft over de “viering” van dat voorzitterschap en meer speciaal van de Dag van Europa op 9 mei  aan Eberhard van der Laan een voorstel gedaan om tijdens het NL voorzitterschap een positief statement te maken door Amsterdam ten voorbeeld te stellen voor alle andere lidstaten als het om actief burgerschap gaat. Wij formuleerden het als volgt:

“Al enige tijd is het thema Europees Burgerschap absolute topprioriteit voor het Europees Parlement en de Europese Commissie. Een uitgelezen mogelijkheid voor Amsterdam om zich hiermee te profileren. […] Mits goed ingezet kan het de “local proud” van Amsterdam en de Amsterdammers een geweldige boost geven en een grote internationale belangstelling genereren.

Nederland kent waarschijnlijk het hoogste aantal rechtspersonen per hoofd van de bevolking in heel Europa. Deze praktijk van actief burgerschap gaat eeuwen terug en kan onder meer geïllustreerd worden met de enorme doeken die sinds kort in een aparte opstelling in de Hermitage Amsterdam te zien zijn. Ook kan gewezen worden op de inaugurale rede van Caspar van Baerle: de wijze Koopman, uit 1632. Hiermee introduceerde Barlaeus het begrip ethiek in het zaken doen. De groei en bloei van de Europese steden is te beschouwen als een typisch Europees fenomeen en te danken aan de gestage invulling van het begrip burgerschap door de nogal onconventionele toepassing van de vrijheid van vereniging en vergadering. Wat Amsterdam betreft zou de reflexieve en defensieve houding tegenover de EU er anders kunnen uitzien wanneer het bewustzijn over de voorhoedefunctie van Nederland op het gebied van Europees burgerschap door het stadsbestuur in samenwerking met de zeer gevarieerde en onstuitbare civil society prominent zou worden uitgedragen.

De voorhoedepositie van Amsterdam komt pas echt tot zijn recht in de in eeuwen gegroeide hebbelijkheid van de inwoners van Amsterdam zichzelf te organiseren, zónder inmenging van de boven hen gestelden. Die zijn namelijk door de burgers zelf aangesteld om de algemene zaken te regelen en zich verder nergens mee te bemoeien. We hebben het hier over Europees burgerschap avant la lettre.

Wij zien een (inter)nationale conferentie over dit onderwerp in hét monument van burgerschap, Felix Meritis, in het voorjaar van 2016 als een mooie aftrap voor een groeiende aanwezigheid van Amsterdam in de voorhoede van het Europese debat.“

Onze brief viel in goede aarde, op voorstel van de Burgemeester wordt er overleg gevoerd met zijn kabinet hoe een en ander te realiseren. Natuurlijk zal een dergelijk initiatief vooral door het particulier initiatief zelf uit de grond moeten worden gestampt, een positieve grondhouding van de Burgemeester kan daarbij helpen. Uiteindelijk zal de kwaliteit van leven in de Europese steden alleen optimaal kunnen zijn wanneer stadsbestuur en civil society in open en productieve dialoog met elkaar staan.

Berlin Conference A Soul for Europe

Op de voor Europa en de Europese politieke geschiedenis zeer beladen datum van 9 november (Reichskristallnacht en de val van de Muur) vond de Berlin Conference A Soul for Europe plaats, zoals gebruikelijk aan de Brandenburger Tor, in het Allianz Forum am Pariser Platz dat langzamerhand is uitgegroeid tot één van de ontmoetingsplaatsen van politiek en civil society.

Ook deze keer werd de conferentie bezocht door tal van politici uit verschillende Europese en niet-Europese landen, die zich in de wandelgangen met elkaar en de aanwezige “active citizens” over plannen, projecten en visies onderhielden. Dit jaar stond de bijeenkomst bijna geheel in het teken van het vluchtelingenvraagstuk en het wel of niet sluiten van de buitengrenzen van Europa. Met een inspirerende keynote speech Borderland Europe – Cities are our hope van Karl Schlögel (historicus) op de voorconferentie op 8 november en gepassioneerde speeches van Martin Schulz- president van het Europees Parlement en Hannes Swoboda, president van het International Institute for Peace.

The City as a Spot of Innovation, Inclusion and of New Models for Citizen’s involvement Het Genootschap Felix Meritis was verantwoordelijk voor de middagsessie op 9 november: The City as a Spot of Innovation, Inclusion and of New Models for Citizen’s involvement o.l.v. Farid Tabarki, Permanent Fellow van het Genootschap. De sessie werd voorafgegaan door een  welcoming address  van Michael Roth, minister of state at the Federal Foreign Office of Germany.

Met o.a. Farid Tabarki en Paul Spies
Met o.a. Farid Tabarki en Paul Spies

Peter Vermeersch (hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leuven,schrijver (Bezige Bij) en compaan van David van Reijbroeck in het G-1000 project) was bereid om een introductie te verzorgen onder de titel: The City as a Spot of Innovation, inclusion and of new models for citzens involvement. Daarna volgde de paneldiscussie die als volgt was aangekondigd:

Sharing a direct responsibility for Europe: cultural performance, social creativity and innovation in cities and urban areas. By established cultural institutions and grass roots initiatives: Based on their European heritage, their social entrepreneurship, pragmatic approach and their creative power, urban areas have an outstanding role for the European process beyond the local and regional competences.

Met: Daphne Büllesbach, (citizenship and democracy director at European Alternatives), Mahir Namur(member of A Soul for Europe) Strategy Group, Charlot Schans (project leider van New Europe, Cities in Transition), Paul Spies (directeur van het Amsterdam Museum, toekomstig directeur Stiftung Stadt Museum Berlin, en hoofd curator Welt Stadt Berlin van Humboldt Forum), Amalia Zepou, (vice-mayor for civil society initatives of Athens). Moderator: Farid Tabarki, lid van A Soul for Europe, Strategy Group en Permanent Fellow Genootschap.

Op 9 november ’s avonds sprak Donald Tusk, President van de EC, The State Of Europe Speech uit. Alle sprekers van A Soul for Europe benadrukten dat Europa een zeer kritisch moment in haar geschiedenis heeft  bereikt waarbij veranderingen onvermijdelijk zijn. Solidariteit, respect en tolerantie zijn noodzakelijk  om tot een langdurige oplossing te komen.

Moraal, burgerschap, identiteit en de rol van cultuur in het Europese eenwordingsproces

In het advies Agenda cultuurbeleid & culturele infrastructuur van de Raad voor Cultuur uit 2007, waarin de contouren voor een nieuw kunstbeleid voor Nederland geschetst worden, wordt de Nederlandse kunstwereld in de inleiding opgeroepen voortaan iets verder te kijken dan het enkele voortbestaan van de eigen instelling. Kennelijk is de Raad tot de slotsom gekomen dat cultuur en cultuuruitingen méér kunnen betekenen voor een samenleving dan het voorzien in een behoefte aan kunstgenot.

De Raad pleit er voor om meer aandacht te besteden aan de rol van het individu, de relatie tussen heden, verleden en toekomst, betekenisgeving en verdieping en roept de Nederlandse kunstwereld op interdisciplinair, sector-overschrijdend en internationaal te opereren.Dat zal in de ogen van de Raad moeten leiden tot meer allianties met andere partners in de samenleving: onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Naar hedendaagse termen uit het burgerschapsdebat stelt de Raad vrij vertaald: de culturele wereld maakt deel uit van de civil society en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

Artikel van Steve Austen in MM Nieuws, 3 december 2015.
Lees het complete artikel op de website van MM Nieuws.

Girona Declaration

Felix Meritis Foundation heeft sinds 2009 een samenwerkingsovereenkomst met het European Cultural Parliament (ECP). De jaarvergadering van 2015 die gehouden werd van 29 oktober tot 1 november werd afgesloten met de ‘Girona Declaration‘.

Namens Genootschap nam Steve Austen, permanent fellow, deel aan de beraadslagingen.

De inbreng van Genootschap is duidelijk terug te vinden in de paragrafen die betrekking hebben op (Europees) burgerschap, de Raad van Europa en de slotakte van “Helsinki”.

ECP_Girona_Declaration_2015

Nacht van de rechtsstaat 2015

Terug in Felix Meritis: de Nacht van de Rechtsstaat! Hét rechtsstatelijke evenement met onder meer debatten en lezingen. Actuele vraagstukken worden tegen het licht gehouden, steeds vanuit het perspectief van de rechtsstaat. Sprekers en publiek discussiëren over de huidige staat en de toekomst van de rechtsstaat.

Genootschap Felix Meritis organiseert met Tilburg University en Kennisplatform Integratie & Samenleving op 27 november de Nacht van de Rechtsstaat in Felix Meritis. Het is de vijfde editie van de ‘Nacht’.

4437_ Sprekers en publiek in gesprek bij de Nacht van de Rechtsstaat in 2012. Foto © Rebke Klokke_web
Sprekers en publiek in gesprek bij de Nacht van de Rechtsstaat in 2012. Foto © Rebke Klokke

De afgelopen decennia is de samenleving in hoog tempo veranderd en complexer geworden. Wat betekent dat voor de rechtsstaat Nederland? Welke rol kan en moet de wetgeving spelen in een pluriforme samenleving?  Hoe kan de rechtsstaat als verbindend principe in de Nederlandse samenleving functioneren?

Dit waren de uitgangspunten in 2010 toen de Nacht van de Rechtsstaat zijn eerste editie beleefde. De afgelopen jaren hebben we deze thema’s uitgediept, de actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd en vele sprekers mogen ontvangen waaronder: Piet Hein Donner, Eberhard van der Laan, Beatrice de Graaf, Inez Weski, Paul Cliteur, Ybo Buruma, Gerard Spong, Maxim Februari, Amade M’Charek , Maurice de Hond, Lodewijk Asscher, Fred Teeven, Geert Corstens en nog vele anderen.

Stichting Democratie & Media en V-fonds ondersteunen de Nacht.
Zie voor meer informatie en tickets: www.nachtvanderechtsstaat.nl 

NACHT VAN DE RECHTSSTAAT 2015

IN- EN UITSLUITING IN DE RECHTSSTAAT

Vrijdag 27 november
Van 19.30 tot 00.30 uur

Terug in Felix Meritis: de Nacht van de Rechtsstaat! Hét rechtsstatelijke evenement met onder meer debatten en lezingen. Actuele vraagstukken worden tegen het licht gehouden, steeds vanuit het perspectief van de rechtsstaat. Sprekers en publiek discussiëren over de huidige staat en de toekomst van de rechtsstaat. 

nvdr_beeld

Genootschap Felix Meritis organiseert met Tilburg University en Kennisplatform Integratie & Samenleving op 27 november de Nacht van de Rechtsstaat in Felix Meritis. Het is de vijfde editie van de ‘Nacht’.

De Nacht staat dit jaar in het thema van in- en uitsluiting in de rechtsstaat. Aan de hand van lezingen, interviews, debat en gesprekken wordt de bezoeker uitgenodigd mee te denken én te praten over, onder andere, de positie van Nederland en de opvang van vluchtelingen; de aanhoudende wrijving van het recht en opvattingen in de samenleving en de bevordering van de internationale rechtsorde.

Diverse bekende en minder bekende sprekers geven acte de présence, waaronder Dionne Abdoelhafiezkhan, Alex Brenninkmeijer, Han ten Broeke, Ankie Broekers-Knol, Adriana van Dooijeweert, Paul Ducheine, Quincy Gario, Ernst Hirsch Ballin, Rosa Jansen, Jack Keijzer, Jelle Klaas, Bart Nooitgedagt, Robert Oey, Yoonis Osman Nuur, Annemarie Penn Te-Strake, Herman van Rompuy, Jair Schalkwijk, Pauline Schuyt, Atta de Tolk, Cemil Yilmaz en Jeroen van Wijngaarden.

Stichting Democratie & Media en V-fonds ondersteunen de Nacht.  
Zie voor meer informatie en tickets: www.nachtvanderechtsstaat.nl

Bekijk ook het Nieuws over de Nacht.

EUROPEAN CITIZENSHIP BETWEEN HATE SPEECH AND INSTITUTIONAL ARBITRARINESS

On Saturday October 24th 2015 The Felix Meritis Foundation has organized a public discussion on the topic of:

“EUROPEAN CITIZENSHIP BETWEEN HATE SPEECH AND INSTITUTIONAL ARBITRARINESS”
This discussion will be held in English

Saturday 24th, 14.30 hrs.
Book your tickets here.

We are delighted that Dr András L. Pap, visiting Professor of the Central European University of Budapest will give the introduction on this topic.

Professor Pap is well known within The Felix Meritis Foundation. He is part of an growing pool of  dynamic scholars who are to be heard in international debates on the subject of the “Europe for Citizens”.

His recent publications are e.g.:

“Institutional discrimination and institutionalized cynicism: The discrimination and marginalization of the Roma in Hungary”, University of Chicago Department of Anthropology, 2015 April 13.

“Hate crimes – an East European perspective”, University of Chicago School of Law, International Human Rights Clinic, 2015 April 14.

The new Hungarian model for an illiberal democracy: Biases and Preferences in the new Hungarian constitution, New York University, Law and Society Program, 2015 April 17.
“Using data protection as a tool for ethnic discrimination and over- and under policing the Roma: the case of Hungary,” 20th Annual Association for the Study of Nationalities (ASN), World Convention, 2015 April 24, Harriman Institute, Columbia University, USA.

“Racial, ethnic, or national minority? The case of the Roma in Hungary and beyond”, Roma as a Political Subject: between Citizenship status, National Minority and Vulnerable Group, 2015 BritishAssociation for Slavonic and East European Studies (BASEES) Congress,  Fitzwilliam College – Churchill College, Cambridge University, 2015 March 29.

Professor Dr. Alex Brennikmeijer is our second speaker and is well known in The Netherlands as an unyielding and respected Ombudsman of The Netherlands. At present Professor Brenninkmeijer lectures at the University of Utrecht and is a Member of the Court of Auditors of the European Parliament.  In a recent interview in “De Groene Amsterdammer” Professor Brennikmeijer says e.g.: ‘In no other European country has the repression in legislation increased as much as in The Netherlands”, and “Democracy is not the problem, it is the solution”. It is not a hindrance but a buttress to a peaceful society.  According to the former Ombudsman Alex Brenninkmeijer, the government confuses civil rights more often with an attack on its authority and therefore pulls more power towards itself, “that is a considerable weakening of the constitutional state”.

We are pleased that both speakers, each from their own point of view, will further elucidate the topic of the afternoon. We wish to express that they will give their introductions not as opponents, but from their own personal insight and experience to further complement and comment each other’s statements especially where it concerns, in practise, the other EU countries including The Netherlands.

A moderator will lead the public discussion and the following debate with the audience.
Book your tickets here.

Read more.

HET WEEKEND VAN DE  VERLICHTING

VRIJ 23, ZA 24 EN ZO 25 OKTOBER IN FELIX MERITIS, KEIZERSGRACHT 324, AMSTERDAM

Genootschap Felix Meritis en partners presenteren, mede in het kader van het Geelvinck Fortepiano Festival, voor de liefhebbers van virtuositeit zonder humbug en van de twijfel als leidend beginsel, en bovenal voor hen die nieuwsgierig zijn naar onbekende vergezichten, maar ook voor al die anderen die hunkeren naar inzicht en doorzicht:

VRIJDAG 23 OKTOBER
15:00 CULTUUR, ERFGOED & BURGERSCHAP
, mini-congres, key-note speech: Paul Spies directeur Amsterdam Museum: “Hoezo, Burgerschap?” m.m.v Bert Mulder, Renée Steenbergen, Cees de Graaff, Marc Wingens en Jo Houben. Lees meer.

16:30  Lecture-recital FORTEPIANO AND WOMAN’S EMANCIPATION
Voertaal: Engels
Door Dr. Joyce Lindorff (Esther Boyer College of Music, Temple University, Philadelphia, U.S.A.).
Lees meer.


16:30  Lecture-recital FORTEPIANO AND WOMAN’S EMANCIPATION
Friday, October 23rd
Language: English

Lecture-recital by Professor Dr. Joyce Lindorff, College of Music and Dance, Temple University Philadelphia (USA).

For the past 18 years she has taught historical keyboards and performance practice. She has concertized in the USA, Europe, Russia, Japan and China. She has been an honorary professor at Shanghai Conservatory since 1992 and has done research on European music in 17th and 18th century China, which was widely published.
Read more.


19:30 Inleiding voorafgaand aan New Frontiers door de componist Jens Vraa (DK) over zijn nieuwe compositie: “Les Ponts de Paris, Humoresque for four hands”. Lees meer.

20:15 NEW FRONTIERS: CONTEMPORARY COMPOSITIONS for SQUARE PIANO, concert.
Ten  premières of new compositions for square piano (including the ‘Geelvinck Suite’ on square piano and nai-flute) from Netherlands, Iraq, Mexico, Denmark, Japan, Israel, Russia and Australia performed by Carolien Devilee, Kaoru Iwamura, Megumi Tanno, Michael Tsalka, Frederic Voorn and Sattar Alsaadi on three square pianos. Lees meer.

ZATERDAG 24 OKTOBER
12:00 TWO YOUTHFUL WORKS: SCHUMANN & BRAHMS– Shuann Chai & Michael Tsalka on two historic fortepianos. Early compositions of the young Schumann and the young Brahms. Lees meer.

14:30 LA FORET PERDUE: – Frederic Voorn op twee historische fortepianos.
John Field, Johannes Brahms, Maurice Ravel en Claude Debussy. Lees meer.

14:30 EUROPEES BURGERSCHAP TUSSEN HAATSPRAAK EN INSTITUTIONELE WILLEKEUR, forumdebat, voertaal Engels met: Alex Brenninkmeijer en Andras Pap, Academy of Science Budapest (H) in het kader van Amsterdam Conversations, i.s.m. A Soul for Europe.
Bestel hier reguliere kaarten of met korting (CJP, student, Vriend).


14:30 EUROPEAN CITIZENSHIP BETWEEN HATE SPEECH AND INSTITUTIONAL ARBITRARIES
Saturday, October 24th
Language: English

Forum debate with Prof. Dr. Alex Brenninkmeijer, University of Utrecht, Member of the European Court of Auditors and Prof. Dr. András Pap, Hungarian Academy of Sciences Institute for Legal Studies and visiting Professor Central European University, Budapest.

In the frame of Amsterdam Conversations and in cooperation with A Soul for Europe, both speakers will enlighten us on this topic.

Prof. Pap, visiting professor at the Cental European University in Budapest belongs to a growing pool of dynamic scholars who explicitly want to contribute to the international debate on ‘Europe for Citizens’. He has written several publications on the discrimination and marginalization of the Roma in Hungary and on biases and preferences in the new Hungarian constitution, which he characterizes as a model for illiberal democracy.

Prof. Brenninkmeijer is known as an unyielding and respect compelling “Ombudsman of The Netherlands”.

His introduction will be on the role of the Government as promoter of a peaceful society. His view is that the Dutch Government misinterprets civil rights more often with an attack on its authority and therefore claims more power, which is “a considerable weakening of the constitutional state”.

Read more .


17:00 BACH’s “GOLDBERG VARIATIE”– Willem Brons op historische fortepiano. Lees meer.

20:15 MULTI-KEYBOARD RECITAL– Joyce Lindorff (USA), James Tibbles (NZ), Megumi Tanno (Japan), Michael Tsalka (ES/ISR) op drie historische pianoforte en vroegmoderne vleugels en twee tafelpiano’s werken van Bach, Mozart, Schubert en Jens Vraa. Lees meer.

22:30 NACHTCONCERT: SCHUBERT & SHAFFY–  Daniel Vecht, bariton & Jeroen Sarphati, piano aan de  enorme Challen-vleugel van Ramses Shaffy en op historische pianoforte. Lees meer.

ZONDAG 25 OKTOBER

14.00 WERKEN VAN BEETHOVEN & CLEMENTI (Muzio Clementi 1752-1832) – Ursula Dütscher (CH/NL) fortepianiste op twee fortepiano’s. Lees meer.

15:30 ON FRIENDSHIP (Collateral Damage) – Joseph Semah, Shulamith Bruckstein (D), Michael Huijser, Ton Nijhuis, Arie Hartog (Matthea Westerduin i.s.m. stichting Metropool Internationale Kunstprojecten). Lees meer. Bestel hier kaarten.

19:30 DE VERLICHTING OP ZONDAG- i.s.m. De Groene Amsterdammer.
Bestel hier kaarten of kaarten met korting (CJP, student, Vriend).

Metamoderniteit voor beginners, door Lieven de Cauter, filosoof KU Leuven.

Metamoderniteit voor beginners biedt een dwarsdoorsnede van onze tijd: een moderniteit voorbij de moderniteit. Vandaar: ‘metamoderniteit’. Het boek opent met een reeks filosofische robotfoto’s van de tijdgeest, een dieptepsychologie van het heden: over reality tv, gruwel als entertainment en het nieuwe onbehagen. Het tweede deel brengt een terugblik op het Nine Eleven-tijdperk: de oorlog tegen het terrorisme als uitzonderingstoestand. Een van de zwaartepunten van het boek wordt gevormd door politiek-filosofische beschouwingen over de natuurtoestand en over de burgeroorlog als mogelijke planetaire conditie. Vervolgens wordt het verschijnsel globalisering belicht en uitgewerkt vanuit de invalshoeken identiteitspolitiek en gemeengoed (de commons). Een aantal blogs over stadsactivisme maken dit laatste thema concreet en geven het boek een activistische toets. De verzameling sluit af met nabeschouwingen over politieke melancholie en posthistorie.

‘Zijn we uit de geschiedenis aan het vallen?’ Deze onmogelijke vraag ligt ten grondslag aan deze teksten, die zijn geschreven in de schaduw van de klimaatcatastrofe. De Cauter construeert een futurologie van het heden in memoranda voor de eenentwintigste eeuw: het nieuwe millennium voor eeuwige beginners. Dit boek wil een toegankelijke inleiding zijn op het heden. Niet alleen voor studenten, maar voor allen die geïnteresseerd zijn om ons verwarrend en donker tijdperk te begrijpen.

Lieven de Cauter is filosoof verbonden aan de Katholieke universiteit Leuven


20:15 J.S. Bach: The Six Trio Sonatas, BWV 525-230 performed on two fortepianos and two square pianos by Michael Tsalka (ES/ISR) & Norbert Broggini  (IT/ARG). Lees meer.

SCHAF NU GELIJK JE KAARTEN AAN, KIJK VOOR MEER INFO HIER

Georganiseerd i.s.m. Amsterdam Museum, Museum Geelvinck Hinlopen Huis, EFFE, stichting Metropool Internationale Kunstprojecten, Netherlands Business Academy, Amsterdam Summer University, Genootschap Felix Meritis, Cultuur-Ondernemen, If then is now, MM-Nieuws, De Groene Amsterdammer en A Soul for Europe. Met dank aan Felix in de steigers

MINI-CONFERENTIE CULTUUR, ERFGOED & BURGERSCHAP

Vrijdag 23 oktober a.s. van 15:00 tot 17:00 uur, aansluitend borrel
In de Zuilenzaal, Felix Meritis

Mede naar aanleiding van de lancering van de opleiding MBA CHC (Culture, Heritage & Citizenship) nodigen wij professionals uit de brede erfgoed- en podiumkunstsector uit zich op luchtige, maar niet minder serieuze wijze bezig te houden met de uitdagingen waar instellingen, initiatieven en leidinggevenden voor staan. Een mogelijkheid om met ons na te denken, te discussiëren, te netwerken tijdens de borrel en het glas te heffen op een spannende en succesvolle toekomst voor de brede cultuursector in het licht van de snelle en ingrijpende veranderingen in onze werkomgeving.

Lees hierover ook het artikel van Steve Austen in MM Nieuws: Moraal, burgerschap, identiteit en de rol van cultuur in het Europese eenwordingsproces

PROGRAMMA
Steve Austen, voorzitter Amsterdam Summer University: Welkom namens de organisatoren
Paul Spies, directeur Amsterdam Museum: Hoezo, burgerschap?
Bert Mulder, directeur eSociety: Informatie, communicatie en educatie in het e-tijdperk
Renée Steenbergen, senior onderzoeker mecenaat Universiteit Utrecht: Wie financiert wat en waarom?
Cees de Graaff (t.b.c.), directeur Dutch Culture: Geschichten aus dem Wienerwald, een ervaringsbericht
Marc Wingens, bestuurder coöperatie Erfgoed Gelderland: De MBA Culture, Heritage & Citizenship komt op het juiste moment
Jo Houben, directeur Cultuur-Ondernemen: Met welke vraagstukken zullen we ons wel/niet moeten bezig houden? (vraaggesprek)

Georganiseerd door Genootschap Felix Meritis i.s.m. Amsterdam Museum, Amsterdam Summer University, European Storylines, Netherlands Business Academy, Cultuur-Ondernemen en Vrienden van Felix Meritis. Met dank aan Felix in de steigers. Media-partners: Ifthenisnow, MM-Nieuws en de Groene Amsterdammer.

AANMELDEN: office@amsu.edu
KOSTEN DEELNAME: € 12,50 (u ontvangt een elektronische nota)

ON FRIENDSHIP (COLLATERAL DAMAGE)

Zondag 25 oktober: Symposium in Zuilenzaal Felix Meritis, aanvang 15.30 uur
Toegang: € 9.50
Bestel hier kaarten

Symposium over de westerse kunstgeschiedenis en de Joods-christelijke oorsprong ervan: is deze hypothese houdbaar, verdedigbaar of behoeft deze aanpassing? Beeldend kunstenaar Joseph Semah en vertegenwoordigers uit de museale wereld en cultuur, verdiepen zich in één van de belangrijkste vraagstellingen binnen het kunsthistorische onderzoek:

het zoeken naar samenhang waarbinnen het werk is ontstaan en wat dat betekent voor de hedendaagse opvattingen in de kunstgeschiedenis.

Sprekers:
* Prof. A. Sh. Bruckstein Coruh, directeur Taswir Projects, platform for philosophy and art (Berlijn)
* Michael Huijser, directeur Rembrandthuis
* Prof. dr Ton Nijhuis, wetenschappelijk directeur Duitsland Instituut Amsterdam
* Dr. Arie Hartog, directeur Gerhard-Marcks-Haus (Bremen)
* Matthea Westerduin, VU Amsterdam, Faculteit der Godgeleerdheid, Phd

An introduction to the principle of relative expression, Joseph Semah,1979
An introduction to the principle of relative expression, Joseph Semah,1979

Advocatenkantoor
Voorafgaand aan het symposium vindt een kleine verrassende bijeenkomst plaats in het Amsterdamse advocatenkantoor Vink Veldman & Swiers advocaten, waar de publicatie On Friendship (Collateral Damage) wordt gepresenteerd, met o.a. teksten van Joseph Semah over Kazimir Malevich en Barnett Newman en een aantal werken van Joseph Semah worden tentoongesteld.

metropool logo HR

stichting Metropool Internationale Kunstprojecten
Contact: lindabouws@gmail.com

Lezing: Adriaen de Vries, trailblazer of the Baroque

Vrijdag 28 augustus 2015 in Felix Meritis, Amsterdam
Aanvang: 19.30 uur
Voertaal: Engels

Toegang: Gratis
Reservering per email: office@amsu.edu

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst op vrijdag 28 augustus 2015 in Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam, ter gelegenheid van de cursus Dutch Art of the Golden Age: Tradition and Innovation, georganiseerd door het Rijksmuseum, het RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis en The Amsterdam- Maastricht Summer University.

Om 19.30 uur geeft Frits Scholten een lezing, getiteld “Adriaen de Vries, trailblazer of the Baroque”.
amsuart_cursusrijks

Na afloop is er gelegenheid om in informele sfeer nader kennis te maken met de deelnemers van de cursus, alsmede met de sprekers en anderen die een bijdrage leverden aan het welslagen van de Zomercursus 2015. Vanwege het beperkt aantal plaatsen verzoeken wij u uw naam door te geven via onderstaande emailadres voor het bijwonen van de lezing.

Wij hopen van harte u op vrijdagavond 28 augustus te mogen begroeten.

Hartelijke groeten,

Taco Dibbits, Rijksmuseum
Chris Stolwijk, RKD– Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Ruggero Lala, The Amsterdam- Maastricht Summer University

Felix Meritis negen maanden open als Felix in de Steigers en Genootschap is er bij!

Van 20 maart tot en met 31 december 2015 opent Felix Meritis tijdelijk haar deuren onder de naam Felix in de Steigers.

De programma’s van FMF keren al weer heel snel terug in Felix, nu verzorgd door haar rechtsopvolger Genootschap Felix Meritis, te beginnen in oktober a.s. in een vol geprogrammeerd weekend van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober, overdag en ‘s avonds in de Zuilenzaal en de Concertzaal, met lezingen, debatten, muziek (veel muziek) en presentaties. Aan de details van het programma wordt gewerkt. Reserveer de data vast in uw agenda. Ook in november zal Genootschap in Felix acte de présence geven.

Felix Meritis, foto: Thomas Schlijper

Daarnaast zal Genootschap steeds meer buiten het gebouw actief zijn, voor het eerst op dinsdag 12 mei a.s. in het Goethe Institut in Amsterdam, raadpleeg hiervoor onze agenda.

Amerborgh nieuwe eigenaar Felix Meritis

Amerborgh is een beheermaatschappij die onder andere investeert en participeert in ondernemingen op het gebied van ICT, crossmediale uitgaven, hotels en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zoals De Nieuwe Liefde, Soldaat van Oranje en Het Compagnietheater. Inmiddels heeft Amerborgh zijn oog laten vallen op debatcentrum de Rode Hoed.

Vrienden was een van de eersten die Amerborgh feliciteerde met de aankoop van Felix. Niet zo gek als men bedenkt dat Amerborgh en de toenmalige stichting Felix Meritis (FMF) het al eind januari 2014 eens waren over een overname van gebouw en exploitatie door Amerborgh inclusief de voortzetting van de programma’s van FMF op alleszins aantrekkelijke voorwaarden gegarandeerd door Amerborgh.

Het college van B&W toonde destijds geen belangstelling voor deze oplossing die een verdere groei en bloei van Felix mogelijk zou maken.
Wie het voorstel van Amerborgh van meer dan een jaar geleden bekijkt, kan nauwelijks enig verschil ontwaren met het nu gehonoreerde bod.

Je kunt je afvragen wie er nu beter van geworden is: de gemeente zeker niet, die heeft aanzienlijke extra kosten gemaakt, FMF niet, want door de weigering van de gemeente het aanbod van Amerborgh & FMF in overweging te willen nemen, zag FMF geen andere mogelijkheid dan faillissement aan te vragen, met alle daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten.

Wellicht een interessante casus voor een promovendus bestuursrecht?

Vrienden en Genootschap laten zich echter niet uit het veld slaan en nemen volop deel aan de nieuwe ontwikkelingen rond het gebouw.