NACHT VAN DE RECHTSSTAAT 2015

IN- EN UITSLUITING IN DE RECHTSSTAAT

Vrijdag 27 november
Van 19.30 tot 00.30 uur

Terug in Felix Meritis: de Nacht van de Rechtsstaat! Hét rechtsstatelijke evenement met onder meer debatten en lezingen. Actuele vraagstukken worden tegen het licht gehouden, steeds vanuit het perspectief van de rechtsstaat. Sprekers en publiek discussiëren over de huidige staat en de toekomst van de rechtsstaat. 

Genootschap Felix Meritis organiseert met Tilburg University en Kennisplatform Integratie & Samenleving op 27 november de Nacht van de Rechtsstaat in Felix Meritis. Het is de vijfde editie van de ‘Nacht’.
nvdr_beeld

De Nacht staat dit jaar in het thema van in- en uitsluiting in de rechtsstaat. Aan de hand van lezingen, interviews, debat en gesprekken wordt de bezoeker uitgenodigd mee te denken én te praten over, onder andere, de positie van Nederland en de opvang van vluchtelingen; de aanhoudende wrijving van het recht en opvattingen in de samenleving en de bevordering van de internationale rechtsorde.

Diverse bekende en minder bekende sprekers geven acte de présence, waaronder Dionne Abdoelhafiezkhan, Alex Brenninkmeijer, Han ten Broeke, Ankie Broekers-Knol, Adriana van Dooijeweert, Paul Ducheine, Quincy Gario, Ernst Hirsch Ballin, Rosa Jansen, Jack Keijzer, Jelle Klaas, Bart Nooitgedagt, Robert Oey, Yoonis Osman Nuur, Annemarie Penn Te-Strake, Herman van Rompuy, Jair Schalkwijk, Pauline Schuyt, Atta de Tolk, Cemil Yilmaz en Jeroen van Wijngaarden.

Stichting Democratie & Media en V-fonds ondersteunen de Nacht.  
Zie voor meer informatie en tickets: www.nachtvanderechtsstaat.nl

Bekijk ook het Nieuws over de Nacht.