MINI-CONFERENTIE CULTUUR, ERFGOED & BURGERSCHAP

Vrijdag 23 oktober a.s. van 15:00 tot 17:00 uur, aansluitend borrel
In de Zuilenzaal, Felix Meritis

Mede naar aanleiding van de lancering van de opleiding MBA CHC (Culture, Heritage & Citizenship) nodigen wij professionals uit de brede erfgoed- en podiumkunstsector uit zich op luchtige, maar niet minder serieuze wijze bezig te houden met de uitdagingen waar instellingen, initiatieven en leidinggevenden voor staan. Een mogelijkheid om met ons na te denken, te discussiëren, te netwerken tijdens de borrel en het glas te heffen op een spannende en succesvolle toekomst voor de brede cultuursector in het licht van de snelle en ingrijpende veranderingen in onze werkomgeving.

Lees hierover ook het artikel van Steve Austen in MM Nieuws: Moraal, burgerschap, identiteit en de rol van cultuur in het Europese eenwordingsproces

PROGRAMMA
Steve Austen, voorzitter Amsterdam Summer University: Welkom namens de organisatoren
Paul Spies, directeur Amsterdam Museum: Hoezo, burgerschap?
Bert Mulder, directeur eSociety: Informatie, communicatie en educatie in het e-tijdperk
Renée Steenbergen, senior onderzoeker mecenaat Universiteit Utrecht: Wie financiert wat en waarom?
Cees de Graaff (t.b.c.), directeur Dutch Culture: Geschichten aus dem Wienerwald, een ervaringsbericht
Marc Wingens, bestuurder coöperatie Erfgoed Gelderland: De MBA Culture, Heritage & Citizenship komt op het juiste moment
Jo Houben, directeur Cultuur-Ondernemen: Met welke vraagstukken zullen we ons wel/niet moeten bezig houden? (vraaggesprek)

Georganiseerd door Genootschap Felix Meritis i.s.m. Amsterdam Museum, Amsterdam Summer University, European Storylines, Netherlands Business Academy, Cultuur-Ondernemen en Vrienden van Felix Meritis. Met dank aan Felix in de steigers. Media-partners: Ifthenisnow, MM-Nieuws en de Groene Amsterdammer.

AANMELDEN: office@amsu.edu
KOSTEN DEELNAME: € 12,50 (u ontvangt een elektronische nota)