Jaarverslag 2015

Dank zij de vele bijdragen van onze vrienden, mecenassen, sponsors en weldoeners kon Stichting Vrienden bescheiden, maar essentiële steun bieden aan de activiteiten van Genootschap in 2015.

Wie een blik slaat op het jaaroverzicht zal onder de indruk zijn van de omvang en de kwaliteit, de grote variëteit en de internationale dimensie van het programma.

Zonder overdrijving kan vastgesteld worden dat Genootschap er in is geslaagd na het beëindigen van de activiteiten in gebouw Felix Meritis, nu zonder subsidie, staf en eigen adres, de unieke plek die Felix  innam in het Amsterdamse, Europese en intellectuele debat met succes voort te zetten.

Wij hopen dat wij ook in 2016 op uw steun kunnen blijven rekenen, zodat de noodzakelijke aanvulling op het Amsterdamse en internationale debat dat Genootschap levert bestendigd en uitgebouwd kan worden.

Lees hier het Genootschap Felix Meritis Jaarverslag 2015.