Felix Meritis negen maanden open als Felix in de Steigers en Genootschap is er bij!

Van 20 maart tot en met 31 december 2015 opent Felix Meritis tijdelijk haar deuren onder de naam Felix in de Steigers.

De programma’s van FMF keren al weer heel snel terug in Felix, nu verzorgd door haar rechtsopvolger Genootschap Felix Meritis, te beginnen in oktober a.s. in een vol geprogrammeerd weekend van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober, overdag en ‘s avonds in de Zuilenzaal en de Concertzaal, met lezingen, debatten, muziek (veel muziek) en presentaties. Aan de details van het programma wordt gewerkt. Reserveer de data vast in uw agenda. Ook in november zal Genootschap in Felix acte de présence geven.

Felix Meritis, foto: Thomas Schlijper

Daarnaast zal Genootschap steeds meer buiten het gebouw actief zijn, voor het eerst op dinsdag 12 mei a.s. in het Goethe Institut in Amsterdam, raadpleeg hiervoor onze agenda.