Amerborgh nieuwe eigenaar Felix Meritis

Amerborgh is een beheermaatschappij die onder andere investeert en participeert in ondernemingen op het gebied van ICT, crossmediale uitgaven, hotels en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zoals De Nieuwe Liefde, Soldaat van Oranje en Het Compagnietheater. Inmiddels heeft Amerborgh zijn oog laten vallen op debatcentrum de Rode Hoed.

Vrienden was een van de eersten die Amerborgh feliciteerde met de aankoop van Felix. Niet zo gek als men bedenkt dat Amerborgh en de toenmalige stichting Felix Meritis (FMF) het al eind januari 2014 eens waren over een overname van gebouw en exploitatie door Amerborgh inclusief de voortzetting van de programma’s van FMF op alleszins aantrekkelijke voorwaarden gegarandeerd door Amerborgh.

Het college van B&W toonde destijds geen belangstelling voor deze oplossing die een verdere groei en bloei van Felix mogelijk zou maken.
Wie het voorstel van Amerborgh van meer dan een jaar geleden bekijkt, kan nauwelijks enig verschil ontwaren met het nu gehonoreerde bod.

Je kunt je afvragen wie er nu beter van geworden is: de gemeente zeker niet, die heeft aanzienlijke extra kosten gemaakt, FMF niet, want door de weigering van de gemeente het aanbod van Amerborgh & FMF in overweging te willen nemen, zag FMF geen andere mogelijkheid dan faillissement aan te vragen, met alle daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten.

Wellicht een interessante casus voor een promovendus bestuursrecht?

Vrienden en Genootschap laten zich echter niet uit het veld slaan en nemen volop deel aan de nieuwe ontwikkelingen rond het gebouw.